Život ze Života

FOTO_Image obecne_ruzna jidla

Poselství ke stravě od Yogacharya Unmani Nath (léto 2020)

Pokud chci být živá, vstřebávám živé. Úplně přesně se stávám tím, co jím.

Stravuji se tedy jednoduše místními plodinami v době, kdy mají nejvíce síly, kterou mi předají, já ji mohu s vděčností přijmout a přetvořit ji do svého života. Plody rostlin transformuji na plody své činnosti.

Tímto koloběhem příroda funguje odjakživa a jakékoliv vytržení přináší nerovnováhu.

Prvním krokem k nápravě by mělo tedy být navrácení se do přirozenosti.

To se může zdát v dnešním přetechnizovaném světě téměř nemožné.

Předvedu vám jednoduché kroky, které však zdají se mi jaksi samozřejmé.

Nehledej tedy prosím konkrétní návody.

Nacházej podobnosti a způsoby použití, obměňuj, tvoř, buď v souladu.

Na této stránce a v blogu Recepty sdílím inspiraci k naší výživě od ženy, která mimo jiné dokáže připravovat tak chutná a zdravá jídla, a hlavně s takovou lehkostí i pro mnoho hostů – můj obdiv😊

Yogacharya Unmani Nath žije v přísném yogovém výcviku, pod vedením Guru Yogi Sat Nath, spolupodílí se na projektu Yogashrama (www.yogashrama.cz), stará se o chod Ašrámu v Dolní Čermné, tvoří též čistě přírodní věnce, houbičky na nádobí a mnoho dalšího – https://www.fler.cz/shop/ladaniola; https://www.instagram.com/unmaninath_lada/

Odběr novinek

S radostí sdílím tipy & návody pro celistvou BIO Beauty ženy. Rovněž další zajímavé informace a inspiraci pro Život. Dozvíte se také o připravovaných akcích. Budu se těšit:-) Tara